REMMER Daně a Účetnictví

Ceník

Ceník platný od 01. ledna 2016

1. Zavedení agendy (jednorázový poplatek) 1000 - 3000,-
2. Položka – jeden účetní případ (součet účetního deníků) 20,-
3. Registrace: Finanční úřad, Celní správa, ČSSZ, ZP 1000,-
4. Zpracovaní jedné měsíční mzdy, včetně podání přehledů na SP a ZP, ELDP, personální a mzdové agendy bez položkového zaúčtování v účetním deníku 350,-
4.1. Zastupovaní před ČSSZ, ZP při kontrole 500,-
5. Zpracovaní přiznaní / výkazů
5.1. DPH (měsíční / čtvrtletní / režim MOSS) 500,-
5.2. Souhrnně hlášení, Kontrolní hlášeni 500,-
5.3. DNV, SD, SpD 1000,-
5.3.1. Každá další jednotka SD 300,-
5.4. DPNV, přiznaní k odvodu z loterií 1500,-
5.5. Závislá daň, Srážková daň 1000,-
5.6. Zpracování statistických výkazů (měsíční / čtvrtletní / roční) 200/500/1000,-
5.7. Zpracování výkazů intrastat (jednotka) / mimořádných výkazů na žádost 500,-
5.7.1. položka výkazů Intrastat 300,-
5.8. DPPO a roční závěrka včetně povinných příloh (podle počtu položek v deníku a náročnosti) 2000 - 10000,-
5.9. DPFO / DPFO – podnikatel 1000/1500,-
5.10. Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ – ČSSZ / ZP 400/400,-
5.11. Zpracování dopisu o přelomu roku – oznámení 300,-
5.12. Zpracování oznámení změn registrace poplatníka 200,-
6. Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin OR 200,-
Za provedené služby dodavatelem ­ kanceláří, které budou na požádání klienta provedeny nad rámec smlouvy, bude si dodavatel ­ kancelář účtovat tuto cenu:
7. Hodina účetního, daňového, finančního a podnikatelského poradenství nad rámec vedení účetnictví 1000 - 3000,-
8. Daňové a finanční plánovaní (měsíc) od 5000,-
9. Zastupovaní při auditu (za hodinu) 1000,-
10. Zastupovaní před Finančním úřadem (za hodinu) 1000,-
11. Zpracování návrhu na změny v OR 2000,-
12. Zpracování fakturace (1ks) 200,-
13. Zpracování formulářů žádosti o bezdlůžnost 300,-
14. Vyřizování žádosti o bezdlůžnost a formalit s tím spojených 1000,-
15. Zpracování smlouvy:
15.1. podle vzoru 500,-
15.2. dle požadavku 1000 - 5000,-
16. Elektronické převzetí dokladu (nad 5 dokladů / měsíc, čtvrtletí) 1000,-
17. Správa a kontrola datových schránek (měsíc) 200,-
18. Skladování dokumentace (za 1 šanon měsíčně) 100,-
19. Zpracovaní ELDP 200,-
20. Zpracovaní potvrzení o výše příjmů 200,-
21. Rekonstrukce mzdové agendy pro kontrolu ČSSZ / ZP (měsíc) 100,-
22. Likvidace společnosti, obchodní korporace dohodou,-

Výše uvedené ceny jsou bez DPH
 

Úvod
služby
legistativa
kontakt
odkazy