REMMER Daně a Účetnictví

Daňový kalendář 2015

LEDEN
 
pátek 9.
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
 
úterý 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
pondělí 26.
spotřební daň
- splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
- daňové přiznání za prosinec 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2014
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2014
- výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2014
 
 
ÚNOR
 
pondělí 2.
biopaliva
- hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014
- daň z nemovitých věcí
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
daň silniční
- daňové přiznání a daň za rok 2014
 
pondělí 9.
spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
 
pondělí 16.
daň z příjmů
- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 
pátek 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
úterý 24.
spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 
středa 25.
spotřební daň
- daňové přiznání za leden 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za leden 2015
- souhrnné hlášení za leden 2015
- výpis z evidence za leden 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015
 
 
BŘEZEN
 
pondělí 2.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
daň z příjmů
- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
odvod z loterií a jiných podobných her
- podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2014
 
čtvrtek 12.
spotřební daň
- splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
pondělí 16.
daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň
- podání oznámení platebního zprostředkovatele
 
pátek 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost - zálohy na důchodové spoření
 
středa 25.
spotřební daň
- daňové přiznání za únor 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za únor 2015
- souhrnné hlášení za únor 2015
- výpis z evidence za únor 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015
 
pátek 27.
spotřební daň
- splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 
úterý 31.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015
 
DUBEN
 
středa 1.
daň z příjmů
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pojistné
- podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
- podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
 
čtvrtek 9.
spotřební daň
- splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
 
středa 15.
daň silniční
- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015
 
pondělí 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň k MOSS
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her
- podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015
 
pátek 24.
spotřební daň
- splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 
pondělí 27.
spotřební daň
- daňové přiznání za březen 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2015
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2015
- výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015
 
čtvrtek 30.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015
 
 
KVĚTEN 
 
pondělí 11.
spotřební daň
- splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
středa 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
pondělí 25.
spotřební daň
- splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za duben 2015
- souhrnné hlášení za duben 2015
- výpis z evidence za duben 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015
 
 
ČERVEN
 
pondělí 1.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
daň z nemovitých věcí
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
úterý 9.
spotřební daň
- splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
pondělí 15.
daň z příjmů
- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
pondělí 22.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
středa 24.
spotřební daň
- splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 
čtvrtek 25.
spotřební daň
- daňové přiznání za květen 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za květen 2015
- souhrnné hlášení za květen 2015
- výpis z evidence za květen 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015
 
úterý 30.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015
 
ČERVENEC
 
středa 1.
daň z příjmů
- podání přiznání k dani
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pojistné
- podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
 
pátek 10.
spotřební daň
- splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
středa 15.
daň silniční
- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015
 
pondělí 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň k MOSS
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her
- podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
 
pondělí 27.
spotřební daň
- splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2015
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2015
- výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015
 
pátek 31.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015
 
 
SRPEN
 
pondělí 10.
spotřební daň
- splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
čtvrtek 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
pondělí 24.
spotřební daň
- splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červenec 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
 
úterý 25.
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec 2015
- souhrnné hlášení za červenec 2015
- výpis z evidence za červenec 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015
 
pondělí 31.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
daň z nemovitých věcí
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
 
ZÁŘÍ
 
středa 9.
spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
úterý 15.
daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň
 
pondělí 21.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
čtvrtek 24.
spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 
pátek 25.
spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za srpen 2015
- souhrnné hlášení za srpen 2015
- výpis z evidence za srpen 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015
 
středa 30.
daň z přidané hodnoty
- poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015
 
 
ŘÍJEN
 
pondělí 12.
spotřební daň
- splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
čtvrtek 15.
daň silniční
- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015
 
úterý 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň k MOSS
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost - zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her
- podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015
 
pondělí 26.
spotřební daň
- splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2015
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2015
- výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015
 
 
LISTOPAD
 
pondělí 2.
daň z přidané hodnoty
- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015
 
pondělí 9.
spotřební daň
- splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
pátek 20.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
středa 25.
spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za říjen 2015
- souhrnné hlášení za říjen 2015
- výpis z evidence za říjen 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015
 
pondělí 30.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
daň z nemovitých věcí
- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
  
PROSINEC
  
čtvrtek 10.
spotřební daň
- splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 
úterý 15.
daň z příjmů
- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční
- záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
 
pondělí 21.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné
- podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
pondělí 28.
spotřební daň
- splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2015
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za listopad 2015
- souhrnné hlášení za listopad 2015
- výpis z evidence za listopad 2015
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015
 
čtvrtek 31.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015
Úvod
služby
ceník
legistativa
kontakt
odkazy