REMMER Daně a Účetnictví

Služby

Účetní a daňové poradenství
Služba poskytování účetního a daňového poradenství - konzultace, při které jsme kdykoli ochotni poskytnout kvalifikovanou radu v účetní nebo daňové oblasti, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím jiného média.
Vedení účetnictví a daňové evidence
Tato služba zahrnuje vedení účetnictví ( podvojná soustava ) a daňové evidence dodavatelským způsobem i v intervalech, které by vyhovovali požadavkům klienta, rekonstrukce účetnictví, zpětné zpracování, kontrolu účetnictví nebo jen jeho vybraných částí a jiné účetní služby, na nichž se s klientem dohodneme.
Vedení personální a mzdové agendy
Tato služba zahrnuje výpočet veškerých odvodů se mzdami souvisejícími, vystavení a doručení hlášení, vystavení mezd zaměstnancům klienta, vystavení výplatních lístků, roční mzdová uzávěrka -vyúčtování daně ze závislé činnosti. Evidenci údajů o zaměstnancích, přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jiné činnosti ve mzdovém účetnictví, vyžadované zákonem.
Zpracování řádných a mimořádných účetních uzávěrek
U klienta, jehož účetnictví vedeme nebo zpracováváme patří tato služba ke standardu, u ostatních klientů se jedná o metodické vedení účetní uzávěrky, případně zpracování jen vybraných částí účetní uzávěrky.
Zpracování všech druhů daňových přiznání
Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání, zejména pak k daním z příjmů, k dani z přidané hodnoty, daní silniční, dani z převodu nemovitostí, dani z nemovitosti a dani dědické, dále potom daňová hlášení a oznámení i jiné, zákonem stanovené povinnosti nepeněžité povahy.
Zastupování v daňových záležitostech
Zastupování klienta v daňových záležitostech, před příslušnými finančními úřady, příp. jinými institucemi (příslušný úřad sociálního nebo zdravotního pojištění).
Tyto služby provádíme na základě plné moci, udělené nám klientem. Tato plná moc může být omezená - na řešení konkrétního případu nebo neomezená - na trvalé zastupování, při kterém veškeré písemnosti úřadů státní správy jsou doručené do naší kanceláře, a na které jsme schopní ve stanovené lhůtě reagovat a jednat v zájmu klienta.
představíme několik oblastí podnikání našich zákazníků
- velkoobchody a maloobchody,
- s potravinami, elektronikou, oblečením aj.,
- stavebnictví,
- ubytovací služby,
- činnost realitních kanceláří,
- hostinská činnost,
- služby ostrahy,
- služby cestovního ruchu,
- zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu a služeb.
Úvod
služby
legistativa
kontakt
odkazy